Menu

Home

Logo-03


JOBCOACH PLUS helpt bijzondere jongeren en volwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te participeren in onze samenleving.
We zetten een mix in van oplossingsgerichte begeleiding, coaching tijdens het werken en gerichte educatie. Betaald werk is ons ultieme doel.

We werken nauw samen met gemeenten, UWV, scholen, zorgverleners en werkgevers.